Formål:

Hos Karl Thygesen & Søn sigter vi efter et højt sikkerhedsniveau og ordentlig kvalitet når det kommer til udførelse af de forskellige opgaver.

Vi ønsker at begrænse påvirkningen af miljøet så meget som muligt.

Med disse mål ønsker vi at skabe de perfekte rammer både for vores kunder med også vores samarbejdspartnere.

Målsætning:

At den ansatte får den rette uddannelse, således at vedkommende er i stand til at udføre deres arbejde på sikker og forsvarlig måde.

Vi forpligtiger os til at overholde lovkrav og andre krav som virksomheden er underlagt. Det samme forventer vi af vores underleverandører.

Vi sikre løbende at de ydelser vi leverer, lever op til kundens krav.

Vi har stor fokus på miljøet og forsøger så vidt muligt at minimere udledningen af CO2.

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer:

Den enkelte medarbejder har til ansvar at tage vare på sig selv og sine medmennesker. Alle har pligt til at bryde ind hvis de observerer noget sikkerhedsmæssigt uforsvarligt omkring en.

Den ansvarlige leder af virksomheden skal sikre at alle har fået tilstrækkelig instruktion og uddannelse, således at vedkommende er klædt på til at udføre opgaven.

Ledelsen har til ansvar at gå forrest som et godt eksempel og sørge for at div. inspektioner m.m bliver udført.