Gamle billeder

Billederne er taget under flytningen af kunst i Kbh